Pomiar wskaźników - Planowanie mediów - Muzyka i koncerty | ABC-lp3
1 2
 

Pomiar wskaźników - Planowanie mediów

Reklama i marketing Wskaźniki mediowe są oprócz efektów sprzedażowych kampanii reklamowej, odpowiedzią na to, czy udało się zrealizować jej cele. Dzięki nim możliwe jest również przeprowadzanie różnego rodzaju analiz optymalizacyjnych. Ich wynikiem jest odpowiedni podział budżetu pomiędzy poszczególne media oraz dobór konkretnych nośników w ramach danego medium. W zależności od medium, bada się inne wskaźniki. Różna jest również metodologia. Oglądalność telewizji mierzona jest za pomocą badań telemetrycznych. Reprezentatywny panel gospodarstw domowych rozsianych po całej Polsce, ma w domu urządzenia podłączone do telewizora, które monitorują konsumpcję TV w rozróżnieniu na poszczególnych członków rodziny oraz ich gości. Pomiar ten uwzględnia szczegółowe charakterystyki demograficzne widza. Pozwala na określenie oglądalności, zasięgu oraz profilu programu z dokładnością co do sekundy. Relatywnie dobrze, na podstawie deklaracji respondentów, zbadane jest również radio oraz prasa. Wciąż tworzona jest metodologia pomiaru oddziaływania na konsumenta form reklamy zewnętrznej. Osobnym tematem jest mierzalność efektywności form reklamowych umieszczanych w sieci. Z jednej strony można je mierzyć z bardzo dużą dokładnością (skupiając się na danej kampanii), z drugiej strony brakuje metodologii, która pozwalałaby na holistyczne szacunek skali zjawiska reklamowanie się w internecie. Przed rozpoczęciem planowania kampanii reklamowej trzeba sporządzić bardzo szczegółową analizę rynku. Trzeba zdecydować się, do jakiej grupy docelowej adresowany jest nasz produkt oraz jakie zainteresowania ma ta grupa. Ważne jest także dokładne przeanalizowanie działania naszej konkurencji. Niezbędne jest zorientowanie się w jej produktach, a także w systemach promocji tychże produktów. Istotne jest również zdobycie informacji dotyczących wielkości sprzedaży konkurencyjnych towarów, a także ich cen. Trzeba też przeprowadzić badania, aby ocenić, jaką popularnością cieszą się poszczególne marki.

Oprócz wskaźników mediowych badane są również nakłady ponoszone przez reklamodawców w poszczególnych mediach. Wyspecjalizowane firmy monitorują wszelką aktywność reklamową jaka pojawi się w kontrolowanym przez nich nośniku. W Polsce nie ma jednego przedsiębiorstwa, które w swoich bazach danych obejmowałoby całe spektrum aktywności reklamowej. Największa i najczęściej wykorzystywana jest baza firmy Expert Monitor. Podmioty, które wykupiły licencję na jej użytkowanie, mogą za jej pomocą określić poziom wydatków w rozbiciu na poszczególnych reklamodawców, marki, a nawet kampanie. Zbiera ona dane o inwestycjach w telewizji, radiu, prasie oraz reklamie zewnętrznej. Dane w niej zawarte są bardzo szczegółowe. Można na jest podstawie ustalić termin emisji, nośnik reklamowy, jego charakterystykę oraz poziom poniesionych wydatków. Inwestycje podawane są w cenach cennikowych. Aby oszacować poziom rzeczywistych inwestycji, należy dla każdego medium przyjąć średni poziom rabatu. Dokonuje się tego zazwyczaj na podstawie własnych doświadczeń. Reklama w radiu ma tę wadę w porównaniu z pozostałymi formami reklamy, że istnieje możliwość tylko przekazu głosowego, nie ma bowiem obrazu. Nie możemy więc skusić klienta np. animacją pokazującą rozpływającą się czekoladę. Nie ma także możliwości pokazania reklamowanego produktu, ale tylko za pomocą dźwięku musimy sprawić, aby produkt był rozpoznawalny na sklepowych półkach. Jeżeli chodzi o czas emisji, to warto wykupić reklamy emitowane około pełnej godziny, gdyż wtedy przeważnie w stacjach radiowych emitowane są wiadomości cieszące się dużą słuchalnością. Jeżeli grupą docelową są np. młodzi ludzie, to warto reklamować się w przerwach między piosenkami.

Tagi: reklamy,recenzja,produkt | Lista plików strony