reklamy - Muzyka i koncerty | ABC-lp3
1 2
 

reklamy

Partnerzy
Każda kampania reklamowa to ogromne przedsięwzięcie. Dotyczy to również kwestii doboru mediów do kampanii. Wynika to z ich dużej różnorodności oraz różnej specyfiki. Najczęściej stosuje się podział mediów na dwie grupy: ATL (z ang. above-the-line) oraz BTL (below-the-line). Jest to w gruncie rzeczy sztuczny podział, stworzony na potrzeby agencji reklamowych. W przypadku mediów ATL, agencja wynagradzana jest w sposób prowizyjny. Tutaj płaci się za sprzedaż konkretnej powierzchni/czasu reklamowego. Do mediów ATL zalicza się: telewizję, radio, prasę oraz reklamę zewnętrzną. Dużo wyższe prowizje (w ujęciu procentowym) pobierane są za przygotowanie akcji reklamowych z wykorzystaniem narzędzi BTL. Zalicza się do nich różnego rodzaju wystawy, targi, dystrybucję ulotek, reklamę w punktach sprzedaży itd. Na pograniczu mediów ATL i BTL stoi internet. Współcześnie granica pomiędzy tymi dwiema grupami ulega zatarciu. Co więcej, tworzone są cały czas nowe nośniki, które bardzo trudno zakwalifikować do którejkolwiek z grup (ambient marketing, guerrilla marketing). Po dokonaniu analizy rynku można zacząć planowanie kampanii reklamowej. Pod uwagę powinniśmy wziąć nasze możliwości finansowe oraz grupę docelową. Z raportu analizy wiemy, jakie programy telewizyjne, jakie gazety oraz jakie strony internetowe są przeglądane przed daną grupę ludzi. Znamy także szczegóły dotyczące konkurencyjnych produktów oraz sposoby ich reklamowania, dzięki czemu możemy wymyślić własne reklamy, które będą się wyróżniać spośród innych. Zaplanowanie i przeprowadzenie kampanii reklamowej warto poświęcić firmom zajmującym się tak zwanym planowaniem mediów. Mają one doświadczenie w tym, co robią,...

Partnerzy
Wskaźniki mediowe są oprócz efektów sprzedażowych kampanii reklamowej, odpowiedzią na to, czy udało się zrealizować jej cele. Dzięki nim możliwe jest również przeprowadzanie różnego rodzaju analiz optymalizacyjnych. Ich wynikiem jest odpowiedni podział budżetu pomiędzy poszczególne media oraz dobór konkretnych nośników w ramach danego medium. W zależności od medium, bada się inne wskaźniki. Różna jest również metodologia. Oglądalność telewizji mierzona jest za pomocą badań telemetrycznych. Reprezentatywny panel gospodarstw domowych rozsianych po całej Polsce, ma w domu urządzenia podłączone do telewizora, które monitorują konsumpcję TV w rozróżnieniu na poszczególnych członków rodziny oraz ich gości. Pomiar ten uwzględnia szczegółowe charakterystyki demograficzne widza. Pozwala na określenie oglądalności, zasięgu oraz profilu programu z dokładnością co do sekundy. Relatywnie dobrze, na podstawie deklaracji respondentów, zbadane jest również radio oraz prasa. Wciąż tworzona jest metodologia pomiaru oddziaływania na konsumenta form reklamy zewnętrznej. Osobnym tematem jest mierzalność efektywności form reklamowych umieszczanych w sieci. Z jednej strony można je mierzyć z bardzo dużą dokładnością (skupiając się na danej kampanii), z drugiej strony brakuje metodologii, która pozwalałaby na holistyczne szacunek skali zjawiska reklamowanie się w internecie. Przed rozpoczęciem planowania kampanii reklamowej trzeba sporządzić bardzo szczegółową analizę rynku. Trzeba zdecydować się, do jakiej grupy docelowej adresowany jest nasz produkt oraz jakie zainteresowania ma ta grupa. Ważne jest także dokładne przeanalizowanie działania naszej konkurencji. Niezbędne jest zorientowanie się w jej produktach, a także w systemach promocji tychże produktów. Istotne...

Lista plików strony