produkt - Muzyka i koncerty | ABC-lp3
1 2
 

produkt

Partnerzy
Wskaźniki mediowe są oprócz efektów sprzedażowych kampanii reklamowej, odpowiedzią na to, czy udało się zrealizować jej cele. Dzięki nim możliwe jest również przeprowadzanie różnego rodzaju analiz optymalizacyjnych. Ich wynikiem jest odpowiedni podział budżetu pomiędzy poszczególne media oraz dobór konkretnych nośników w ramach danego medium. W zależności od medium, bada się inne wskaźniki. Różna jest również metodologia. Oglądalność telewizji mierzona jest za pomocą badań telemetrycznych. Reprezentatywny panel gospodarstw domowych rozsianych po całej Polsce, ma w domu urządzenia podłączone do telewizora, które monitorują konsumpcję TV w rozróżnieniu na poszczególnych członków rodziny oraz ich gości. Pomiar ten uwzględnia szczegółowe charakterystyki demograficzne widza. Pozwala na określenie oglądalności, zasięgu oraz profilu programu z dokładnością co do sekundy. Relatywnie dobrze, na podstawie deklaracji respondentów, zbadane jest również radio oraz prasa. Wciąż tworzona jest metodologia pomiaru oddziaływania na konsumenta form reklamy zewnętrznej. Osobnym tematem jest mierzalność efektywności form reklamowych umieszczanych w sieci. Z jednej strony można je mierzyć z bardzo dużą dokładnością (skupiając się na danej kampanii), z drugiej strony brakuje metodologii, która pozwalałaby na holistyczne szacunek skali zjawiska reklamowanie się w internecie. Przed rozpoczęciem planowania kampanii reklamowej trzeba sporządzić bardzo szczegółową analizę rynku. Trzeba zdecydować się, do jakiej grupy docelowej adresowany jest nasz produkt oraz jakie zainteresowania ma ta grupa. Ważne jest także dokładne przeanalizowanie działania naszej konkurencji. Niezbędne jest zorientowanie się w jej produktach, a także w systemach promocji tychże produktów. Istotne...

Partnerzy
Bardzo ważnym punktem i obiektem sporów w relacjach miedzy stacjami telewizyjnymi sa reklamy. Jedyna staj, która nie ma prawa nadawania reklam jest stacja telewizji państwowej, przez co ostatnio wybuchł gorący spor o ich nadawanie. Trzeba przyznać, ze niemożność w nadawaniu reklam przez stacje publiczna wydaje się być oczywista, gdyż utrzymywana jest ona w całości przez podatników oraz osób opłacających abonament telewizyjny, wiec trudno wymagać aby osoby, które płaca ciężkie pieniądze za oglądanie państwowej telewizji musiały dodatkowo oglądać rożnego rodzaju reklamy w trakcie oglądania programów telewizyjnych. Ostatnio podczas jednego z programów rozrywkowych o bardzo dużej oglądalności zostały wyemitowane reklamy co wywołało pewnego rodzaju burze w środowiskach telewizyjnych i stacja TVN wytoczyła proces telewizji publicznej w uwadze o równa konkurencje miedzy stacjami telewizyjnymi. Telewizje tematyczne w Polsce Jeśli chodzi o telewizje tematyczne, tego typu telewizje w Polsce pojawiły się w pierwszej kolejności jako tłumaczenia stacji anglojęzycznych. Szczególnie dotyczy to telewizji muzycznych, takich jak na przykład MTV czy Viva, ale też stacji o charakterze dokumentalnym i popularnonaukowym. Prym wiedzie tu seria stacji Discovery i inne stacje przedstawiające programy popularnonaukowe lub podróżnicze. Dużą popularnością cieszą się oczywiście programy sportowe oraz dla dzieci, takie jak Eurosport czy DSF, a z dziecięcych Disney Channell lub Cartoon Network. Nie sposób też nie wspomnieć o programach dla mężczyzn oraz kobiet. Telewizje w Polsce . Wiele osób ogłada programy telewizyjne bardzo często i zapewne zastanawiają się...

Lista plików strony