nauka - Muzyka i koncerty | ABC-lp3
1 2
 

nauka

Partnerzy
Programy TV przeznaczone dla najmłodszych telewidzów oznaczane są na ekranie telewizora przy pomocy zielonego punktu lub zielonego kółka. Tak oznaczone programy TV przeznaczone są do oglądania przez wszystkie grupy wiekowe telewidzów. Mamy kilka stacji TV które zorientowane sa tylko na przekaz programów dla dzieci. Do takich stacji można zaliczyć stacje nadające w języku polskim MiniMini, Jetix Polska, Zig Zap, Disney oraz nadające w językach obcych jak na przykład Cartoon Network. Telewizja przygotowała dla dzieci liczne programy TV jak na przykład Ziarno, Cybermania, Jedynaczka. W tego typu programach najczęściej osobami prowadzącymi sa dzieci ale mamy również takie w których występują osoby dorosłe>Do takich najbardziej popularnych można zaliczyć Dzień Kangura oraz Czy jesteś mądrzejszy od piątoklasisty - teleturniej w którym osoby dorosłe odpowiadają na pytania z zakresu wiadomości klas od pierwszej do piątej szkoły podstawowej. W trakcie przeglądu programów dla dzieci należy również wspomnieć o filmach dla dzieci z których najbardziej popularne prezentowane są w Dobranockach. Programy TV niewątpliwie wzbogacają wiedzę o świecie, pomagają w nauce różnych przedmiotów oraz w nauce języków obcych. W założeniach programowych w czasach gdy powstawała telewizja było to aby oglądanie programów TV rozwijało i poszerzało horyzonty myślowe widza, powinna była ona budzić w widzach chęć poznawania, budzić potrzebę kształcenia się, zmieniania swego życia na lepsze. Niestety rzeczywistość współczesna wygląda całkiem inaczej. Programy TV zmonopolizowała polityka i przemoc. Młodzież spędza przed telewizorami coraz więcej...

Fortepian i rozrywka
Coraz częściej fortepian używany jest nie tylko w klasycznym celu odegrania utworu i wywołania pozytywnych przeżyć oraz zachwytu w słuchaczach. W dniu dzisiejszym wielu artystów biegłych w grze na tym instrumencie dostrzega niszę, a mianowicie zapotrzebowanie na zabawę instrumentami muzycznymi w lekkim i zrozumiałym kontekście. Przykładem na to mogą być skecze kabaretowe, w których artysta, najczęściej także bardzo dobry gawędziarz, dogrywając bardzo efektowne numery bądź muzycznie lub technicznie opowiada przy tym zabawne historie lub dowcipy. Fortepian w formie rozrywki, można powiedzieć kabaretowej, zaczął gościć na spotkaniach integracyjnych, wyjazdach firmowych i szybko okazało się że ten styl prezentacji samego instrumentu jaki i formy wyrazu bardzo przypadł społeczeństwu do gustu, bez względu na przynależność do poszczególnych grup czy to zawodowych czy społecznych. W tym kontekście wyróżniają się zwłaszcza artyści, którzy znakomicie łączą żart słowny z żartem muzycznym przy współudziale znakomicie opanowanej techniki gry na fortepianie. Nie sposób przy rozrywce przecenić wagę fortepianu, jaką odegrał niegdyś w filmie niemym. Jego możliwości dyktowania nastroju znakomicie nadawały się do zastosowania jako podkładu filmowego, który wzmacniał wrażenia przekazywane przez ekran kinowy. Nauka muzyki czy ogólnie nauka gry na instrumencie muzycznym w szkołach muzycznych w Polsce, ale także na całym świecie, rozpoczyna się a później przebiega równolegle z nauką gry na fortepianie. Nauka muzyki to nie tylko umiejętność czytania nut i partytury oraz wydobywanie odpowiednich dźwięków z danego instrumentu. Aby zrozumieć to co się...

Lista plików strony