mózg - Muzyka i koncerty | ABC-lp3
1 2
 

mózg

Partnerzy
Muzyka aktywizuje wiele obszarów rozproszonych po całym mózgu, także te, które zwykle pełnią inne funkcje poznawcze. Obszary zaangażowane w przetwarzanie muzyki różnią się w zależności od indywidualnego doświadczenia i muzycznego wykształcenia słuchaczy Spośród wszystkich narządów zmysłów ucho ma najmniej receptorów (porównajmy 3.5 rys. komórek włosowatych ucha wewnętrznego ze 100 min fotoreceptorów oka), jednak reakcje naszego umysłu na muzykę są wyjątkowo podatne na modyfikacje. Nawet krótki trening może "przestroić" mózg na inny sposób przetwarzania bodźców muzycznych. GDY NIE BYŁO JESZCZE BADAN OBRAZOWYCH, naukowcy snuli domysły na temat muzycznej aktywności mózgu głównie na podstawie obserwacji pacjentów, którzy w wyniku urazu lub poważnych problemów zdrowotnych, na przykład wylewu, doznali jego uszkodzeń. Nie zabrakło wśród nich wybitnych kompozytorów. W 1933 roku francuski kompozytor Maurice Ravel zaczął mieć objawy ogniskowej degeneracji mózgu. Choroba ta polega na zaniku poszczególnych obszarów tkanki mózgowej. Ravel nie utracił zdolności myślowego operowania dźwiękami nadal słyszał i pamiętał swoje wcześniejsze kompozycje, potrafił też...

Partnerzy
Muzykę tworzą dźwięki uporządkowane pod względem głośności i wysokości. Zgodnie z tą definicja każdy utwór muzyczny jest sekwencją dźwięków, które tworzą sensowną całość. Budowa fizjologiczna układu słuchowego konstrukcja instrumentów i ludzki aparat głosowy nakładają jednak na dźwięk poważne ograniczenia. Jedną z podstawowych własności dźwięku, jest jego wysokość. Zależy ona od częstotliwości fali dźwiękowej i jest mierzona w hercach. Ucho ludzkie odbierze jednak dźwięki w zakresie ograniczonym, podczas gdy np. nietoperz słyszy tony poniżej ludzkiej skali. Większość z ludzi potrafi rozróżnić, który z usłyszanych dźwięków jest wyższy, dzieje się to jednak wyłącznie przez porównanie. Tylko nieliczne jednostki potrafią określić wysokość dźwięku bez porównania go z innym. Mówi się o nich, że posiadają słuch absolutny. Do dziś nie wiadomo, czy ta rzadka zdolność jest wyuczona, czy też wrodzona. Obserwacje wskazują, że słuchem absolutnym obdarzeni są ci, którzy uczyli się muzyki już w wieku 4 czy 5 lat. Nie znaczy to jednak, że intensywna nauka...

Partnerzy
To, jak mózg reaguje na bodźce, zależy także od doświadczenia słuchacza i jego edukacji. Nawet krótki trening może zmienić reakcje mózgu. Jeszcze 10 lat temu badacze byli przekonani, że każda komórka kory słuchowej ma ustalony strój1. Nasze badania nad konturem melodii nasuwają przypuszczenie, że strój komórek można zmienić dzięki uczeniu się, tak aby pewne komórki były bardziej wrażliwe na dźwięki, które przyciągają uwagę i są przechowywane w pamięci. Aby to sprawdzić, wraz z Jonem S. Bakinem i JeanemMarkiem Edelineem przeprowadziliśmy w latach dziewięćdziesiątych serię eksperymentów, na podstawie których chcieliśmy odpowiedzieć na pytanie, czy zmienia się podstawowa organizacja kory słuchowej, gdy badany uczy się, że pewien dźwięk jest w jakiś sposób ważny. Najpierw prezentowaliśmy świnkom morskim różne dźwięki i rejestrowaliśmy reakcję komórek ich kory słuchowej, aby określić, które dźwięki wywoływały najsilniejszą reakcję. Potem uczyliśmy zwierzęta, że określony, obojętny dla nich dźwięk jest ważny, ponieważ sygnalizuje lekki wstrząs elektryczny. Świnki nauczyły się tego skojarzenia...

Lista plików strony