media - Muzyka i koncerty | ABC-lp3
1 2
 

media

Partnerzy
Każda kampania reklamowa to ogromne przedsięwzięcie. Dotyczy to również kwestii doboru mediów do kampanii. Wynika to z ich dużej różnorodności oraz różnej specyfiki. Najczęściej stosuje się podział mediów na dwie grupy: ATL (z ang. above-the-line) oraz BTL (below-the-line). Jest to w gruncie rzeczy sztuczny podział, stworzony na potrzeby agencji reklamowych. W przypadku mediów ATL, agencja wynagradzana jest w sposób prowizyjny. Tutaj płaci się za sprzedaż konkretnej powierzchni/czasu reklamowego. Do mediów ATL zalicza się: telewizję, radio, prasę oraz reklamę zewnętrzną. Dużo wyższe prowizje (w ujęciu procentowym) pobierane są za przygotowanie akcji reklamowych z wykorzystaniem narzędzi BTL. Zalicza się do nich różnego rodzaju wystawy, targi, dystrybucję ulotek, reklamę w punktach sprzedaży itd. Na pograniczu mediów ATL i BTL stoi internet. Współcześnie granica pomiędzy tymi dwiema grupami ulega zatarciu. Co więcej, tworzone są cały czas nowe nośniki, które bardzo trudno zakwalifikować do którejkolwiek z grup (ambient marketing, guerrilla marketing). Po dokonaniu analizy rynku można zacząć planowanie kampanii reklamowej. Pod uwagę powinniśmy wziąć nasze możliwości finansowe oraz grupę docelową. Z raportu analizy wiemy, jakie programy telewizyjne, jakie gazety oraz jakie strony internetowe są przeglądane przed daną grupę ludzi. Znamy także szczegóły dotyczące konkurencyjnych produktów oraz sposoby ich reklamowania, dzięki czemu możemy wymyślić własne reklamy, które będą się wyróżniać spośród innych. Zaplanowanie i przeprowadzenie kampanii reklamowej warto poświęcić firmom zajmującym się tak zwanym planowaniem mediów. Mają one doświadczenie w tym, co robią,...

Partnerzy
Powszechną dostępność programów na całym świecie zawdzięczamy satelitom telewizyjnym. Przy ich zastosowaniu, widzowie mogą wybrać dowolny program telewizyjny, który niekoniecznie emitowany będzie w jego kraju. Granice państwowe nie mają tu żadnego znaczenia. Wystarczy opłacenie odpowiedniego abonamentu u wybranego operatora. Programy telewizyjne są oceanem wiedzy i to we wszystkich kategoriach życia i działalności człowieka. Praca, nauka, kultura, rozrywka, ogólna wiedza o świecie jest istotna dla ludzi. Program telewizyjny pomaga zgłębić ją. Nie brakuje programów telewizyjnych, przy których można się zrelaksować i odpocząć. Spędzenie jakiegoś czasu przy ulubionym serialu. Programy telewizyjne to również podniesienie ogólnej wiedzy społeczeństwa niemal w każdej dziedzinie. Istotne znaczenie ma ogólna wiedza na temat chorób, niebezpieczeństw z nimi związanych oraz sposobów ich leczenia. Telewizja i ulubione programy telewizyjne są elementem naszego życia. Wnoszą do niego elementy rozrywki, ale też pozwalają podnieść ogólny poziom edukacji społeczeństwa. To ważne źródło wiedzy. We współczesnych realiach gospodarczych, aby osiągnąć sukces, potrzeba czegoś więcej niż tylko posiadanie szerokiej, konkurencyjnej oferty produktów lub usług. Czasy, w których furorę robił czarny Ford T, minęły bezpowrotnie. Obecnie nie wystarczy już nawet maksymalnie dostosować swój produkt do klienta. Trzeba jeszcze tego klienta znaleźć i poinformować go o korzyściach, jakie niesie za sobą konkretna oferta. Temu właśnie służy odpowiednio ukierunkowana reklama. Każdy produkt/usługa ma inną specyfikę i dedykowany jest innej grupie celowej (z ang. target group). Może być ona zdefiniowana z uwzględnieniem kryteriów demograficznych, psychograficznych...

Lista plików strony