fortepian - Muzyka i koncerty | ABC-lp3
1 2
 

fortepian

Fortepian i rozrywka
Coraz częściej fortepian używany jest nie tylko w klasycznym celu odegrania utworu i wywołania pozytywnych przeżyć oraz zachwytu w słuchaczach. W dniu dzisiejszym wielu artystów biegłych w grze na tym instrumencie dostrzega niszę, a mianowicie zapotrzebowanie na zabawę instrumentami muzycznymi w lekkim i zrozumiałym kontekście. Przykładem na to mogą być skecze kabaretowe, w których artysta, najczęściej także bardzo dobry gawędziarz, dogrywając bardzo efektowne numery bądź muzycznie lub technicznie opowiada przy tym zabawne historie lub dowcipy. Fortepian w formie rozrywki, można powiedzieć kabaretowej, zaczął gościć na spotkaniach integracyjnych, wyjazdach firmowych i szybko okazało się że ten styl prezentacji samego instrumentu jaki i formy wyrazu bardzo przypadł społeczeństwu do gustu, bez względu na przynależność do poszczególnych grup...

Fortepian w szkole
Fortepian ze względu na swoją specyfikę bardzo często towarzyszy nam do najmłodszych lat. Możliwości jakie daje ten instrument są na tyle uniwersalne, że może on służyć jako pomoc dydaktyczna przy nauce nie tylko przedmiotów muzycznych ale także przy okazji socjalizacji. Co za tym idzie wykracza on w tym momencie poza ścisłe ramy szkół muzycznych i wkracza na teren aż od przedszkola i często gości do końca szkoły podstawowej, a niejednokrotnie towarzyszy jeszcze w gimnazjum. Przedszkolne czy zerówkowe zajęcia rytmiki to nie tylko wyrabianie w młodym człowieku poczucia rytmu, wrażliwości na muzykę, czy odczuwania stanów pod wpływem różnego typu gry, ale także zajęcia ruchowe. Najmłodsi bardzo lubią kiedy coś się dzieje i dynamicznie zmienia. Fortepian może...

Kokncert fortepianowy
Nie możemy przyjąć jednoznacznego wyznacznika wagi danego instrumentu muzycznego w orkiestrze, ponieważ zależy to od kilu czynników, a co za tym idzie możemy jedynie rozpatrywać kolejne dedykowane przypadki. Tak też mają się sprawy z fortepianem. Ogólnie rzecz ujmując każdy instrument muzyczny czy to w orkiestrze symfonicznej czy kameralnej jest ważny i ma do spełnienia określone funkcje. Głównym wyznacznikiem jaki możemy przyjąć jest oczywiście konkretne dzieło. W tym przypadku możemy oddać analizie partyturę i po faktach typu czy i ile ma partii fortepian możemy powiedzieć jak ważny jest dla danego utworu. Nie bez znaczenia jest linia melodyczna wygrywana na instrumencie, koronnym przykładem może tutaj być na przykład odgrywanie tematu muzycznego danego utworu lub jego wariacji. Jeszcze...

Fortepian
Pierwsza wzmianka o tym instrumencie pochodzi z roku 1598 z listu Paliariono do księcia Modeny. Pisze on o instrumencie o nazwie Piano e forte. Twórcą prototypu fortepianu jest Bartolomeo Cristofori i jest on datowany na ok 1689-1709, lecz najstarszy zachowany instrument pochodzi z 1720 roku. Jednakże Cristofori wyprodukował tych instrumentów zaledwie ok 20, ponieważ nie cieszyły się one zbytnim zainteresowaniem. Punktem zwrotnym w początkowej historii fortepianu był pochwalny artykuł, rozprzestrzeniony po całej Europie, Scipionea Maffeiego, w którym zawarte były szczegóły techniczne budowy fortepianu. Spowodował on powtórne zainteresowanie instrumentem konstruktorów. Dzisiejszą budowę fortepianu zawdzięczamy Ludwikowi van Beethovenowi oraz firmie Broadwood. Beethoven przy postępującej głuchocie potrzebował coraz to głośniejszego instrumentu. Docelowo wyprodukowano dla niego fortepian posiadający po...

Lista plików strony