częstotliwość - Muzyka i koncerty | ABC-lp3
1 2
 

częstotliwość

Partnerzy
Muzykę tworzą dźwięki uporządkowane pod względem głośności i wysokości. Zgodnie z tą definicja każdy utwór muzyczny jest sekwencją dźwięków, które tworzą sensowną całość. Budowa fizjologiczna układu słuchowego konstrukcja instrumentów i ludzki aparat głosowy nakładają jednak na dźwięk poważne ograniczenia. Jedną z podstawowych własności dźwięku, jest jego wysokość. Zależy ona od częstotliwości fali dźwiękowej i jest mierzona w hercach. Ucho ludzkie odbierze jednak dźwięki w zakresie ograniczonym, podczas gdy np. nietoperz słyszy tony poniżej ludzkiej skali. Większość z ludzi potrafi rozróżnić, który z usłyszanych dźwięków jest wyższy, dzieje się to jednak wyłącznie przez porównanie. Tylko nieliczne jednostki potrafią określić wysokość dźwięku bez porównania go z innym. Mówi się o nich, że posiadają słuch absolutny. Do dziś nie wiadomo, czy ta rzadka zdolność jest wyuczona, czy też wrodzona. Obserwacje wskazują, że słuchem absolutnym obdarzeni są ci, którzy uczyli się muzyki już w wieku 4 czy 5 lat. Nie znaczy to jednak, że intensywna nauka spowoduje, że ktoś stanie się muzycznym geniuszem. Interesujące jest też, że sposób współczesnych badań, notuje się większy procent ludzi obdarzonych słuchem muzycznym wśród Japończyków i Chińczyków. Zanotowano, iż aż 60% osób spośród tych narodowości obdarzonych jest słuchem absolutnym. Z punktu widzenia przeciętnego słuchacza, utwór muzyczny był: smętny, wesoły, porywający lub czuły. Aby pojawiło się wrażenie estetyczne i byśmy mogli określić, że dana melodia podobała nam się, mózg musi wcześniej wykonać szereg operacji przetwarzania i kodowania...

Partnerzy
To, jak mózg reaguje na bodźce, zależy także od doświadczenia słuchacza i jego edukacji. Nawet krótki trening może zmienić reakcje mózgu. Jeszcze 10 lat temu badacze byli przekonani, że każda komórka kory słuchowej ma ustalony strój1. Nasze badania nad konturem melodii nasuwają przypuszczenie, że strój komórek można zmienić dzięki uczeniu się, tak aby pewne komórki były bardziej wrażliwe na dźwięki, które przyciągają uwagę i są przechowywane w pamięci. Aby to sprawdzić, wraz z Jonem S. Bakinem i JeanemMarkiem Edelineem przeprowadziliśmy w latach dziewięćdziesiątych serię eksperymentów, na podstawie których chcieliśmy odpowiedzieć na pytanie, czy zmienia się podstawowa organizacja kory słuchowej, gdy badany uczy się, że pewien dźwięk jest w jakiś sposób ważny. Najpierw prezentowaliśmy świnkom morskim różne dźwięki i rejestrowaliśmy reakcję komórek ich kory słuchowej, aby określić, które dźwięki wywoływały najsilniejszą reakcję. Potem uczyliśmy zwierzęta, że określony, obojętny dla nich dźwięk jest ważny, ponieważ sygnalizuje lekki wstrząs elektryczny. Świnki nauczyły się tego skojarzenia w ciągu kilku minut. Następnie znowu obserwowaliśmy reakcje komórek zaraz po zakończeniu treningu i w różnych odstępach czasu, aż do dwóch miesięcy. Częstotliwość, na którą były nastrojone komórki, zmieniła się i odpowiadała teraz częstotliwości tego właśnie sygnału. Najwyraźniej uczenie się przestraja mózg tak, aby więcej komórek reagowało na dźwięki, które mają istotne znaczenie dla zachowania. Ten komórkowy proces adaptacji obejmuje całą korę, modyfikując mapę częstotliwości, by zwiększyć obszar kory przetwarzający ważne tony. Na podstawie organizacji...

Lista plików strony