Klasyfikacja mediów - Planowanie mediów - Muzyka i koncerty | ABC-lp3
1 2
 

Klasyfikacja mediów - Planowanie mediów

Reklama i marketing Każda kampania reklamowa to ogromne przedsięwzięcie. Dotyczy to również kwestii doboru mediów do kampanii. Wynika to z ich dużej różnorodności oraz różnej specyfiki. Najczęściej stosuje się podział mediów na dwie grupy: ATL (z ang. above-the-line) oraz BTL (below-the-line). Jest to w gruncie rzeczy sztuczny podział, stworzony na potrzeby agencji reklamowych. W przypadku mediów ATL, agencja wynagradzana jest w sposób prowizyjny. Tutaj płaci się za sprzedaż konkretnej powierzchni/czasu reklamowego. Do mediów ATL zalicza się: telewizję, radio, prasę oraz reklamę zewnętrzną. Dużo wyższe prowizje (w ujęciu procentowym) pobierane są za przygotowanie akcji reklamowych z wykorzystaniem narzędzi BTL. Zalicza się do nich różnego rodzaju wystawy, targi, dystrybucję ulotek, reklamę w punktach sprzedaży itd. Na pograniczu mediów ATL i BTL stoi internet. Współcześnie granica pomiędzy tymi dwiema grupami ulega zatarciu. Co więcej, tworzone są cały czas nowe nośniki, które bardzo trudno zakwalifikować do którejkolwiek z grup (ambient marketing, guerrilla marketing). Po dokonaniu analizy rynku można zacząć planowanie kampanii reklamowej. Pod uwagę powinniśmy wziąć nasze możliwości finansowe oraz grupę docelową. Z raportu analizy wiemy, jakie programy telewizyjne, jakie gazety oraz jakie strony internetowe są przeglądane przed daną grupę ludzi. Znamy także szczegóły dotyczące konkurencyjnych produktów oraz sposoby ich reklamowania, dzięki czemu możemy wymyślić własne reklamy, które będą się wyróżniać spośród innych. Zaplanowanie i przeprowadzenie kampanii reklamowej warto poświęcić firmom zajmującym się tak zwanym planowaniem mediów. Mają one doświadczenie w tym, co robią, oraz są w stanie wynegocjować mniejsze ceny reklam.

Współczesne realia rynkowe wymuszają praktycznie w każdej branży bardzo wąską specjalizację. Podobnie dzieje się w reklamie. Za każdą kampanią reklamową stoi sztab ludzi, z których każdy odpowiedzialny jest za jeden, ściśle określony proces. Na poziomie osób zarządzających marką zapada najpierw decyzja o przeprowadzeniu kampanii reklamowej (zazwyczaj jest to jeden z etapów wpisanych w długofalową strategię marki). Następnie agencja kreatywna we współpracy z domem mediowym, który rekomenduje wykorzystanie konkretnych mediów, przygotowuje materiały kreatywne (spoty telewizyjne lub radiowe, layout'y prasowe lub do wykorzystania w reklamie zewnętrznej, niestandardowe formy itd.). Kolejny etap należy do domów mediowych, czyli wyspecjalizowanych agencji, zajmujących się planowaniem oraz zakupem mediów. Sztab praktyków, wyposażonych w szereg narzędzi optymalizacyjnych oraz badań, przygotowuje tam holistyczne strategie obecności marek w mediach. Powstają one w oparciu o cele marki, analizę działań konkurencji oraz grupy celowej, a także z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych mediów. Strategie mediowe są następnie uszczegóławiane i uzyskują postać planów mediowych. Każdy z nich zawiera opis wykorzystania określonych nośników w ramach danego medium, czas trwania oraz kosztorys. Po przeprowadzeniu kampanii, dom mediowy sporządza dla klienta zlecającego kampanię raport Post Buy. Internet umożliwia nam wiele form reklamy. Możemy podzielić je na dwie części. Do pierwszej kategorii zaliczymy te reklamy, które poprzez częste wyświetlanie się mają spowodować zapamiętanie (nawet podświadome) marki albo danego produktu. Reklamy takie najczęściej zasłaniają całe strony internetowe. Po wielokrotnym obejrzeniu takiej reklamy ludzie często w sklepie wybierają ten, a nie inny produkt. Drugą kategorię reklam internetowych stanowią te reklamy, które mają bezpośrednio przyciągnąć klienta na daną stronę WWW. Zalicza się do niej na przykład reklamy kontekstowe w wyszukiwarkach, które są bardzo dobrą formą zdobywania klientów.

Tagi: media,reklamy,internet | Lista plików strony